DKC1SKA8-TUB005-P - Dhaka Handloom Tussar Silk Saree